TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Bà Cố MATTA NGUYỄN THỊ VUI      

Thân mẫu

- Linh mục Antôn Nguyễn văn Tuyến

  Quản xứ Phủ Cam, giáo phận Huế.

- Nữ tu Maria Madalena Nguyễn thị Luyến

  thuộc Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, Phú Xuân  

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 01 giờ 35, Thứ Năm, ngày 27 tháng 7 năm 2017

tại tư gia giáo xứ Phú Hiệp, Giáo Hạt Di Linh, giáo phận Đà Lạt

Hưởng thọ 95 tuổi.

·         Nghi thức nhập quan tại tư gia lúc 08 giờ 00, Thứ Sáu, ngày 28 tháng 7 năm 2017

·         Thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ Phú Hiệp lúc 09 giờ 00, Chúa Nhật, ngày 30 tháng 7 năm 2017.

·         An táng tại nghĩa trang giáo xứ Phú Hiệp.

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Bà Cố Matta sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 

 

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông