TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Ông Cố PHAOLÔ LÃ KHOA       

Thân phụ

Nữ tu Maria Lã Thị Thu Trang

Dòng Thừa Sai Đức Mẹ Trinh Vương

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 02 giờ 30, Thứ Tư, ngày 09 tháng 8 năm 2017

tại tư gia giáo xứ Phú Hiệp, giáo hạt Di Linh, giáo phận Đà Lạt

Hưởng thọ 95 tuổi.

·         Nghi thức nhập quan tại tư gia lúc 14 giờ 00, Thứ Tư, ngày 09 tháng 8 năm 2017

·         Thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ Phú Hiệp lúc 05 giờ 00, Thứ Sáu, ngày 11 tháng 8 năm 2017.

·         An táng tại nghĩa trang giáo xứ Phú Hiệp.

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Ông Cố Phaolô sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 

 

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông