TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Bà Cố ANNA NGUYỄN THỊ DẪN       

Thân mẫu

-      Nữ tu Anna Nguyễn Thị Ngoan

Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp

-      Nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Tuyết

Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 00 giờ 51, Thứ Bảy, ngày 19 tháng 8 năm 2017

tại tư gia giáo xứ Thánh Tâm, Lộc Tiến, Bảo Lộc.

Hưởng thọ 81 tuổi.

·         Nghi thức nhập quan tại tư gia lúc 18 giờ 00, Thứ Bảy, ngày 19 tháng 8 năm 2017

·         Thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ Thánh Tâm, Lộc Tiến. lúc 07 giờ 00, Thứ Hai, ngày 21 tháng 8 năm 2017.

·         An táng tại nghĩa trang giáo xứ Thánh Tâm Lộc Tiến.

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Bà Cố Anna sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 

 

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông