TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý Cha và quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Bà Cố MARIA TRẦN THỊ THẢO                 

Thân mẫu

Cha Giêrađô Trần Công Dụ, CM.

thuộc Tu hội Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn

đã an nghỉ trong Chúa

Thứ Năm, ngày 24 tháng 8 năm 2017

tại tư gia, số 11952 Medina Dr. Gaden Grove, CA 82840, California, USA.

Hưởng thọ 102 tuổi.

·         Thánh lễ an táng được cử hành ngày 01 tháng 9 năm 2017                                 

·         Hỏa táng tại California ngày 02 tháng 9 năm 2017

·         Tại Việt Nam, Thánh lễ cầu nguyện cho Bà Cố Maria sẽ được cử hành lúc 17 giờ 00, Thứ Hai, ngày 28 tháng 8 năm 2017 tại Nhà Thờ Thánh Tâm, số 38 Trần Phú, Tp. Đà Lạt.

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Bà Cố Maria sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 

 

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông