TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Bà Cố ANNA BÙI THỊ PHƯƠNG            

Thân mẫu của :

- Linh mục Micae Nguyễn Quốc Tĩnh

Quản xứ Suối Mơ, giáo hạt Bảo Lộc, giáo phận Đà Lạt.

- Nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Xuân

Hội dòng MTG Đàlạt, Phụ trách cộng đoàn Gioan,Giáo hạt Bảo Lộc

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 8 giờ 00 Chúa Nhật, ngày 27 tháng 08 năm 2017

tại tư gia 309 Lê Lợi, Lộc Thanh, Tp. Bảo Lộc,

thuộc Giáo xứ Tân Thanh, Giáo hạt Bảo Lộc, Giáo phận Đà Lạt.

Hưởng thọ 88 tuổi.

·         Nghi thức nhập quan tại tư gia lúc 6 giờ 15, thứ Hai, ngày 28 tháng 08 năm 2017

·         Thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ Tân Thanh lúc 9 giờ 00, thứ Tư, ngày 30 tháng 08 năm 2017

·         An táng tại Đất thánh giáo xứ Tân Thanh.

Kính xin quý cha, quý tu sĩ và quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Bà Cố Anna sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 

 

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông