TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Bà Cố MARIA ĐINH THỊ HOA           

Thân mẫu

Cha Giuse Vũ Xuân Minh

đang làm việc tại giáo xứ Thánh Adalbert, tổng giáo phận Saint Paul và Minneapolis, USA.

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 11 giờ 40, Thứ Sáu, ngày 01 tháng 9 năm 2017

tại tư gia giáo xứ Phú Hiệp, giáo hạt Di Linh, giáo phận Đà Lạt.

Hưởng thọ 92 tuổi.

·         Nghi thức nhập quan tại tư gia lúc 09 giờ 00, Thứ Bẩy, ngày 02 tháng 9 năm 2017

·         Thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ Phú Hiệp lúc 05 giờ 00, Thứ Hai, ngày 04 tháng 9 năm 2017

·         An táng tại nghĩa trang giáo xứ Phú Hiệp.

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Bà Cố Maria sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 

 

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông