TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Ông Cố PHÊRÔ TRẦN BÌNH TRỌNG         

Thân phụ

-Nữ tu Maria Trần Thị Thu Cúc

 Phó Tổng Phụ trách Hội Dòng MTG Đà Lạt

-Nữ tu Lucia Trần Thị Linh Chi

 Dòng Đức Bà - Nữ Kinh sĩ Âu Tinh - Saigòn

  

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 17 giờ 50, Thứ Sáu, ngày 06 tháng 10 năm 2017

tại tư gia, giáo xứ Tân Thanh, giáo hạt Bảo Lộc, giáo phận Đà lạt.

Hưởng thọ 90 tuổi.

·         Nghi thức nhập quan tại tư gia, 136 Lê Lợi, Lộc Thanh, Bảo Lộc lúc 15 giờ 00, Thứ Bẩy, ngày 07 tháng 10 năm 2017

·         Thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ Tân Thanh lúc 04 giờ 30, Thứ Hai, ngày 09 tháng 10 năm 2017

·         An táng tại nghĩa trang giáo xứ Tân Thanh.

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Ông Cố Phêrô sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 

 

 

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông