Hiệp Thông

 

Gia đình Simon Hòa Đàlạt nhận được tin Cha Phan-xi-cô Vũ Phan Long, OFM đã được Chúa gọi về ngày 13-10-2017 tại Tu Viện Phan-xi-cô  Nhà Tỉnh Dòng, Việt Nam

Cha Phan-xi-cô là một cộng tác viên lâu năm và đều đặn trên website simonhoadalat trong các mục suy niệm Lời Chúa Chúa Nhậ và Lễ Trọng, Gợi Ý Giảng Lễ Chúa Nhật, và nhiều bài khảo cứu khác.

Website Simonhoadalat xin hiệp thông cùng Tỉnh Dòng Thánh Phan-xi-cô Việt Nam và tang quyến cha Phan-xi-cô. Xin Thiên Chúa đón nhận cha Phan-xi-cô vào Nước Thiên Đàng, được hưởng Nhan Thánh Chúa cùng với Đức Maria và các thánh nam nữ .

Thành kính

Ban Biên Tập Website simonhoadalatMục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông