TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Bà Cố MATTA MARIA NGUYỄN THỊ HUỆ

Thân mẫu : Linh mục Phêrô Trần Bình Trọng

hiện đang phục vụ tại Tiểu bang Texas, USA

 

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 12 giờ 00, Thứ Tư, ngày 27 tháng 12 năm 2017

tại giáo giáo xứ Tân Thanh, giáo hạt Bảo Lộc, giáo phận Đà Lạt.

Hưởng thọ 93 tuổi.

·         Nghi thức nhập quan tại tư gia  lúc 16 giờ 00, Thứ Năm, ngày 28 tháng 12 năm 2017

·         Thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ Tân Thanh lúc 06 giờ 30, Thứ Hai, ngày 01 tháng 01 năm 2018

·         An táng tại nghĩa trang giáo xứ Tân Thanh.

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Bà Cố MATTA MARIA sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 

 

 

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông