TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Ông Cố DÔMINICÔ NGUYỄN VĂN SANH

Thân phụ :  

-    Nữ tu Maria Nguyễn Bá Như Quỳnh thuộc Hội Dòng MTG Gò Vấp, đang phục vụ tại cộng đoàn Sao Mai, Giáo hạt Bảo Lộc;

-      Đan sĩ Phêrô Đa Nguyễn Bá Như Khánh OSB thuộc Đan viện Biển Đức Thiên Bình;

-    Đan sĩ Catharine de Jesus Nguyễn Bá Như Hương OCD thuộc Đan viện Carmel Boussu,

 

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 17 giờ 30, Thứ Hai, ngày 01 tháng 01 năm 2018

tại giáo giáo xứ Tân Rai, giáo hạt Bảo Lộc, giáo phận Đà Lạt.

Hưởng thọ 65 tuổi.

·         Nghi thức nhập quan tại tư gia lúc 17 giờ 00, Thứ Ba, ngày 02 tháng 01 năm 2018

·         Thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ Tân Rai lúc 07 giờ 00, Thứ Sáu, ngày 05 tháng 01 năm 2018

·         An táng tại nghĩa trang giáo xứ Tân Rai.

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Ông Cố Đôminicô sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 

 

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông