TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Bà Cố ANNA NGUYỄN THỊ QUY

Thân mẫu :  

Cha Phêrô Mai Vinh Sơn

Quản xứ Thánh Tâm-Lộc Phát, giáo hạt Bảo Lộc, giáo phận Đà Lạt

 

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 05 giờ 00, Thứ Ba, ngày 23 tháng 01 năm 2018

tại tư gia thuộc giáo xứ An Hòa, giáo hạt Đức trọng, giáo phận Đà Lạt.

Hưởng thọ 91 tuổi.

·         Nghi thức nhập quan tại tư gia lúc 18 giờ 00, Thứ Ba, ngày 23 tháng 01 năm 2018

·         Thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ An Hòa lúc 07 giờ 00, Thứ Năm, ngày 25 tháng 01 năm 2018

·         An táng tại nghĩa trang giáo xứ An Hòa.

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Bà Cố Anna sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 

 

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông