TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Ông Cố ANTÔN PHẠM VĂN LẠI

Thân phụ nữ tu:  

Maria Phạm Thị Hiền

thuộc Hội Dòng MTG Đà Lạt, cộng đoàn Đại Lộc, giáo hạt Bảo Lộc

 

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 12 giờ 45, Thứ Tư, ngày 24 tháng 01 năm 2018

tại tư gia thuộc giáo xứ Tân Hà, giáo hạt Bảo Lộc, giáo phận Đà Lạt.

Hưởng thọ 98 tuổi.

·         Nghi thức nhập quan tại tư gia lúc 05 giờ 45, Thứ Năm, ngày 25 tháng 01 năm 2018

·         Thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ Tân Hà lúc 04 giờ 45, Thứ Bẩy, ngày 27 tháng 01 năm 2018

·         An táng tại nghĩa trang giáo xứ Tân Hà.

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Ông Cố Antôn sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 

 

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông