TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Ông Cố PHÊRÔ NGUYỄN VĂN ĐƯỢC

Thân phụ nữ tu: Maria Nguyễn Thị Bích Ngọc

thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt,

hiện đang phục vụ tại cộng đoàn Đơn Dương, giáo hạt Đơn Dương

 

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 07 giờ 00, Thứ Năm, ngày 15 tháng 02 năm 2018 tại tư gia, giáo xứ Ba Làng, giáo hạt Nha Trang, Giáo phận Nha Trang

 

Hưởng thọ 85 tuổi.

·         Nghi thức nhập quan tại tư gia thuộc giáo xứ Ba Làng lúc 07 giờ 30, Chúa Nhật, ngày 18 tháng 02 năm 2018

·         Thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ Ba Làng lúc 04 giờ 45, Thứ Hai, ngày 19 tháng 02 năm 2018

·         An táng tại nghĩa trang giáo xứ Ba Làng.

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Ông Cố Phêrô sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 

 

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông