TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

           Nữ tu TÊRÊSA NGUYỄN THỊ TÂM (ĐIỆU)

         thuộc Hội Dòng Nữ Đaminh Rosa Lima         

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 23 giờ 40, Chúa Nhật, ngày 25 tháng 02 năm 2018

tại Tu viện Mẹ Lên Trời, Lạc Lâm, Đơn Dương, Lâm Đồng

Hưởng thọ 60 tuổi, 35 năm Khấn Dòng.

·         Nghi thức nhập quan  

    lúc 10 giờ 00, Thứ Hai, ngày 26 tháng 02 năm 2018

·         Thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ Lạc Lâm                 

lúc 06 giờ 00, Thứ Tư, ngày 28 tháng 02 năm 2018.

·         An táng tại nghĩa trang giáo xứ Lạc Lâm

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Nữ tu Têrêsa sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông