TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Bà Cố MARIA NGUYỄN THỊ VÂN

Thân mẫu nữ tu Maria Nguyễn Thị Kim Dung

Tu Hội Nô Tỳ Thiên Chúa,

 

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 18 giờ 10, Thứ Hai, ngày 05 tháng 03 năm 2018

tại tư gia, 239 xóm 7, Nam Hiệp 2, Kađô, Giáo xứ Lạc Hòa, Đơn Dương

Hưởng thọ 72 tuổi.

·         Nghi thức nhập quan tại tư gia lúc 06 giờ 00, Thứ Ba, ngày 06 tháng 03 năm 2018

·         Thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ Lạc Hòa - Kađô lúc 05 giờ 00, Thứ Năm, ngày 08 tháng 03 năm 2018

·         An táng tại nghĩa trang giáo xứ Lạc Hòa - Kađô.

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Bà Cố Maria sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 

 

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông