TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Ông Cố PHANXICÔ XAVIÊ TRẦN VĂN TƯƠNG

Thân phụ Đan sĩ Linh mục IGNATIÔ TRẦN THANH TOÀN,

thuộc Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn,

đã an nghỉ trong Chúa,

lúc 20 giờ 45, thứ tư, ngày 14 tháng 03 năm 2018,

tại tư gia, giáo xứ Thọ Ninh, giáo hạt Nghĩa Yên, giáo phận Vinh. 

Hưởng thọ 80 tuổi.

 

·         Nghi thức nhập quan tại tư gia, giáo xứ Thọ Ninh.

·         Thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ Thọ Ninh,

lúc 8 giờ 30, thứ bảy, ngày 17 tháng 03 năm 2018.

·         An táng tại nghĩa trang giáo xứ Thọ Ninh.

Kính xin quý Cha và quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Ông Cố Phanxicô Xaviê sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông