Tòa Giám Mục Đà Lạt

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

CÁO PHÓ

 

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh,

Toà Giám Mục Đà Lạt, Linh tông và Huyết tộc

  kính báo :

Cha GIUSE TRẦN VĂN ĐÌNH

đã an nghỉ trong Chúa lúc 13 giờ 30, Thứ Tư, ngày 02 tháng 5 năm 2018

tại Nhà Nghỉ dưỡng Linh mục Giáo phận, Lộc Thanh, Bảo Lộc, Lâm Đồng ;

hưởng thọ 70 tuổi, 28 năm linh mục.

 

Cha Giuse

·      Sinh ngày 24/10/1949 tại Giáo xứ Phước Nam, Giáo phận Thanh Hóa.

·      Thụ phong linh mục ngày 04 tháng 11 năm 1990 tại nhà thờ Thánh Tâm Lộc Phát,

Giáo hạt Bảo Lộc.

·      04/11/1990 – 18/5/1996 : Phó xứ Thánh Mẫu Lộc Phát, Giáo hạt Bảo Lộc.

·      18/5/1996 –  18/9/2012 : Quản xứ Lâm Phát, Giáo hạt Bảo Lộc.

·      10/2012 – 10/2013 : Nghỉ dưỡng tại Giáo xứ Tân Lâm, Giáo hạt Di Linh,

và Giáo xứ Lộc Đức, Giáo hạt Bảo Lộc

·      10/2013 – 15/8/2015 : Phụ trách Giáo họ Mẹ Vô Nhiễm, Giáo xứ Gioan,

Giáo hạt Bảo Lộc

·      15/8/2015 – đến nay : Nghỉ dưỡng tại Nhà Nghỉ dưỡng Linh mục Giáo phận

 

-    Nghi thức nhập quan và thánh lễ lúc 08 giờ 00,

    Thứ Năm ngày 03 tháng 5 năm 2018, tại Nhà Nghỉ dưỡng Linh mục Giáo phận.

-    Thánh lỄ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Thanh, Giáo hạt Bảo Lộc,

    lúc 15 giờ 00 , Thứ Sáu, ngày 04 tháng 5 năm 2018.

-    An táng tại Nghĩa trang Linh mục, Thanh Xuân, Lộc Thanh, Bảo Lộc.

Kính mời quý cha và quý cộng đoàn tham dự Thánh lễ an táng Cha Giuse

và hiệp ý cầu nguyện cho ngài sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. 

Tòa Giám Mục Đà Lạt

Linh tông và Huyết tộc

đồng kính báo.


Xin quý cha Giáo phận dâng 3 Thánh Lễ

cầu cho Cha Giuse theo qui định của Giáo phận.