TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Bà Cố MARIA NGUYỄN THỊ ĐƠN

Thân mẫu Cha Giuse NGUYỄN NGỌC ANH

Thuộc Hội Dòng Camilô,

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 22 giờ 25, Thứ Bảy, ngày 05 tháng 05 năm 2018

tại tư gia, Giáo xứ Lạc Lâm,

Giáo hạt Đơn Dương, Giáo phận Đà Lạt.

Hưởng thọ 76 tuổi.

·         Nghi thức nhập quan tại tư gia, Giáo xứ Lạc Lâm

lúc 15 giờ 00, Chúa Nhật, ngày 06 tháng 05 năm 2018

·         Thánh lễ an táng tại nhà thờ Giáo xứ Lạc Lâm

lúc 05 giờ 00, Thứ Tư, ngày 09 tháng 05 năm 2018

·         An táng tại nghĩa trang Giáo xứ Lạc Lâm.

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện

cho Bà Cố Maria sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 

 

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông