TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Bà Cố MARIA NGUYỄN THỊ HƯƠNG

Thân mẫu nữ tu Maria Têrêsa Nguyễn Thị Nguyệt

thuộc Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm,

đang phục vụ tại Giáo xứ Chánh Tòa Đà Lạt

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 02 giờ 30, Thứ Ba, ngày 22 tháng 5 năm 2018

tại tư gia, Giáo xứ Vinh Đức, Giáo hạt Buôn Hồ,

Giáo phận Ban Mê Thuột.

Hưởng thọ 73 tuổi.

·         Nghi thức nhập quan tại tư gia, Giáo xứ Vinh Đức

lúc 06 giờ 00, Thứ Năm, ngày 24 tháng 5 năm 2018

·         Thánh lễ an táng tại nhà thờ Giáo xứ Vinh Đức

lúc 08 giờ 00, Thứ Năm, ngày 24 tháng 5 năm 2018

·         An táng tại nghĩa trang Giáo xứ Vinh Đức.

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện

cho Bà Cố Maria sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 

 

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông