TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Bà Cố MARA NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

Thân mẫu :

Thầy TÔMA NGUYỄN VĂN PHONG,

thuộc Cộng đoàn Học viện Durando Đà Lạt,

Tu Hội Truyền Giáo Vinh Sơn, Tỉnh Dòng Việt Nam ;

Nữ tu MARIA VISSIA NGUYỄN THỊ HOÀI THU,

thuộc Hội Dòng Con Đức Mẹ Phú Cường,

đã an nghỉ trong Chúa,

lúc 20 giờ 15, Thứ Năm, ngày 28 tháng 06 năm 2018,

tại tư gia, thuộc Giáo xứ Ka Đơn,

Giáo hạt Dơn Dương, Giáo phận Đà Lạt.

Hưởng dương 59 tuổi.

·         Nghi thức nhập quan tại tư gia,

lúc 09 giờ 00, Thứ Sáu, ngày 29 tháng 06 năm 2018

·         Thánh lễ an táng tại nhà thờ Giáo xứ Ka Đơn,

lúc 05 giờ 30, Chúa Nhật, ngày 01 tháng 07 năm 2018

·         An táng tại nghĩa trang Giáo xứ Ka Đơn.

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện

cho Bà Cố Maria sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông