TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Bà Cố ANNA TRỊNH THỊ HIỆP

Thân mẫu :

Nữ tu MARIA TÊRÊXA MAI THỊ ĐÀO,

Tổng Cố Vấn kiêm Giám sư Tập viện,

Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt,

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 14 giờ 00, Chúa Nhật, ngày 15 tháng 7 năm 2018,

tại Tư gia, Giáo xứ Tân Hóa,

Giáo hạt Bảo Lộc, Giáo phận Đà Lạt.

Hưởng thọ 84 tuổi.

·         Nghi thức nhập quan tại tư gia

lúc 17 giờ 30, Thứ Hai, ngày 16 tháng 7 năm 2018

·         Thánh Lễ an táng tại nhà thờ Giáo xứ Tân Hóa

lúc 05 giờ 00, Thứ Tư, ngày 18 tháng 7 năm 2018

·         An táng tại nghĩa trang Giáo xứ Tân Hóa.

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện

cho Bà Cố ANNA sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 

 

 

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông