TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý Cha và quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Bà Cố MARIA NGUYỄN THỊ LIỄU

Thân mẫu Cha GIUSE NGUYỄN VĂN SINH

Giám đốc Trung tâm Mục vụ Giáo phận Đà Lạt

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 19 giờ 15, Thứ Hai, ngày 13 tháng 8 năm 2018

tại tư gia thuộc Giáo xứ Bùi Môn, Giáo hạt Hóc môn, Giáo phận Sàigòn.

Hưởng thọ 99 tuổi.

·         Nghi thức nhập quan tại tư gia Giáo xứ Bùi Môn

lúc 10 giờ 00, Thứ Ba, ngày 14 tháng 8 năm 2018

·         Thánh lễ an táng tại nhà thờ Giáo xứ Bùi Môn

lúc 09 giờ 00, Thứ Bảy, ngày 18 tháng 8 năm 2018

·         An táng tại nghĩa trang Giáo xứ.

Kính xin quý Cha và quý Cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện

cho Bà Cố Maria sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 

 

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông