TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Bà Cố MARIA PHẠM THỊ NGỌC

Thân mẫu:

- Nữ tu Anna Nguyễn Thị Kim Anh

  thuộc Hội Dòng Đaminh Thánh Tâm

- Nữ tu Anna Nguyễn Kim Trang

  thuộc Hội Dòng Dominican Sisters of St Catherine of Siena Philippines

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 06 giờ 45, Thứ Hai, ngày 13 tháng 8 năm 2018

tại tư gia Giáo xứ Tân Rai, Giáo hạt Bảo Lộc, Giáo phận Đà Lạt.

Hưởng dương 57 tuổi.

·         Nghi thức nhập quan tại tư gia Giáo xứ Tân Rai

lúc 17 giờ 30, Thứ Hai, ngày 13 tháng 8 năm 2018

·         Thánh lễ an táng tại nhà thờ Giáo xứ Tân Rai

lúc 05 giờ 00, Thứ Năm, ngày 16 tháng 8 năm 2018

·         An táng tại nghĩa trang Giáo xứ.

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện

cho Bà Cố Maria sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 

 

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông