TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý Cha và quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Ông Cố GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN DUY TỪ

Thân phụ Đan sĩ Anphongsô Nguyễn Ngọc Thạch

thuộc Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương   

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 04 giờ 00, Thứ Hai, ngày 13 tháng 8 năm 2018

tại tư gia thuộc Giáo xứ Xã Đoài, Giáo hạt Dakmil, Gp. Buôn Mê Thuật .

Hưởng thọ 88 tuổi.

·         Nghi thức nhập quan tại tư gia Giáo xứ Xã Đoài

·         Thánh lễ an táng tại nhà thờ Giáo xứ Xã Đoài

lúc 08 giờ 30, Thứ Năm, ngày 16 tháng 8 năm 2018

·         An táng tại nghĩa trang Giáo xứ.

Kính xin quý Cha và quý Cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện

cho Ông Cố Gioan Baotixita sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 

 

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông