TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

           Nữ Tu ANNA LÊ KIM SONG

         thuộc Nữ Tu Hội Nhập thể-Tận hiến- Truyền giáo                                  

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 18 giờ 30, Thứ Năm, ngày 06 tháng 9 năm 2018

tại Cộng đoàn Nhà Dưỡng Lão, số 04 lê Lợi, Lộc Thanh, tp. Bảo Lộc  

 

Hưởng thọ 88 tuổi - Gia nhập Vĩnh viễn : 20 năm

·         Thánh lễ và Nghi thức nhập quan tại Cộng đoàn Nhà Dưỡng Lão

    lúc 16 giờ 30, Chúa Nhật, ngày 09 tháng 9 năm 2018

·         Thánh lễ an táng tại nhà nguyện Cộng đoàn                 

lúc 07 giờ 00, Thứ Hai, ngày 10 tháng 9 năm 2018.

·         An táng tại nghĩa trang giáo xứ Thanh Xuân

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Chị Anna sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông