TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý Cha và quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Bà Cố TÊRÊXA LÊ THỊ HÃNH

Thân mẫu nữ tu Xêxilia Nguyễn Thị Ánh Tuyết

thuộc Hội dòng MTG Đà Lạt – Cộng đoàn Thanh Xá

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 16 giờ 00, Thứ Tư, ngày 26 tháng 9 năm 2018

tại tư gia thuộc giáo xứ Tân Hóa, giáo hạt Bảo Lộc, giáo phận Đà Lạt.  

Hưởng thọ 76 tuổi.

·         Nghi thức nhập quan tại tư gia

lúc 16 giờ 00, Thứ Năm, ngày 27 tháng 9 năm 2018

·         Thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ Tân Hóa

lúc 07giờ 00, Thứ Bẩy, ngày 29 tháng 9 năm 2018

·         An táng tại nghĩa trang giáo xứ Tân Hóa.

Kính xin quý Cha và quý Cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện

cho Bà Cố Têrêxa sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 

 

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông