TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý Cha và quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Bà Cố MARIA NGUYỄN THỊ MAI

Thân mẫu cha Đaminh Nguyễn Ngọc Bách, ICM

Phó xứ Đà Loan, giáo hạt Đức Trọng, giáo phận Đà Lạt

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 14 giờ 30, Thứ Sáu, ngày 05 tháng 10 năm 2018

tại tư gia giáo xứ Phú Hiệp, giáo hạt Di Linh, giáo phận Đà Lạt.  

Hưởng thọ 72 tuổi.

·         Nghi thức nhập quan tại tư gia

lúc 09 giờ 00, Thứ Bẩy, ngày 06 tháng 10 năm 2018

·         Thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ Phú Hiệp

lúc 08 giờ 00, Thứ Hai, ngày 08 tháng 10 năm 2018

·         An táng tại nghĩa trang giáo xứ Phú Hiệp.

Kính xin quý Cha và quý Cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện

cho Bà Cố Maria sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 

 

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông