TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý Cha và quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

 

Ông Cố PHAOLÔ PHAN SẮT

Thân phụ nữ tu MARIA PHAN THỊ HỒNG HẠNH

Thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt,

Cộng Đoàn Tân Bình – Giáo Hạt Bảo Lộc – Giáo Phận Đà Lạt,

 

đã an nghỉ trong Chúa,

lúc 10 giờ 45, Thứ Sáu, ngày 12 tháng 10 năm 2018,

tại tư gia, Giáo Xứ Thuận Hiếu – Giáo Hạt Chính Toà

Giáo Phận Ban Mê Thuột.

Hưởng thọ 83 tuổi.

 

·         Nghi thức Nhập Quan tại tư gia

    lúc 08 giờ 00 – Thứ Bảy, ngày 13 tháng 10 năm 2018.

 

·         Thánh Lễ An Táng tại Nt. Giáo họ Thăng Tiến – Gx. Thuận Hiếu

    lúc 08 giờ 30, Thứ Hai, ngày 15 tháng 10 năm 2018

 

·         An nghỉ tại Nghĩa Trang Giáo xứ Thuận Hiếu.

 

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện

cho Ông Cố PHAOLÔ sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông