TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý Cha và quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Ông Cố GIUSE TRẦN VĂN DĨ

Thân phụ nữ tu Maria Trần Thị Thu Linh

Thuộc Hội dòng Mân Côi Chí Hòa, cộng đoàn Thánh Tâm LP.

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 17 giờ 30, Thứ Sáu, ngày 11 tháng 01 năm 2019

tại tư gia giáo xứ Hòa Phát, giáo hạt Bảo Lộc, giáo phận Đà Lạt

Hưởng thọ 75 tuổi.

 

·         Nghi thức nhập quan tại tư gia

Lúc 18giờ 00, Thứ Bẩy, ngày 12 tháng 01 năm 2019

·         Thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ Hòa Phát

lúc 04 giờ 45, Thứ Hai, ngày 14 tháng 01 năm 2019

·         An nghỉ tại nghĩa trang giáo xứ Hòa Phát.

Kính xin quý Cha và quý Cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện

cho Ông Cố Giuse sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 

 

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông