TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý Cha và quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Bà Cố TÊRÊSA NGUYỄN THỊ THAY

Thân mẫu nữ tu Têrêsa Nhã An

Thuộc Hội dòng Thánh Phanxicô, cộng đoàn Đak Nông

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 20 giờ 30, Thứ Ba, ngày 16 tháng 4 năm 2019

tại tư gia giáo xứ Chúa Kitô Vua, giáo hạt Bảo Lộc, giáo phận Đà Lạt

Hưởng thọ 60 tuổi.

 

·         Nghi thức nhập quan tại tư gia

lúc 17 giờ 30, Thứ Tư, ngày 17 tháng 4 năm 2019

·         Thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ Chúa Kitô Vua

lúc 04 giờ 30, Thứ Hai, ngày 22 tháng 4 năm 2019

·         An nghỉ tại nghĩa trang Thánh Mẫu, Lộc Phát

Kính xin quý Cha và quý Cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện

cho Bà Cố Têrêsa sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 

 

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông