HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ ĐÀ LẠT

115 Lê Lợi – Xã Lộc Thanh

TP. Bảo Lộc – Tỉnh Lâm Đồng

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Tử Nạn Phục Sinh,

Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt kính báo

 

 

Nữ Tu  MARIA TÊRÊXA NGUYỄN THỊ TƯƠI

Nguyên Mẹ Bề Trên Hội Dòng

 

          Sinh ngày 23 tháng 10 năm 1924 tại Vĩnh Trị - Hà Nam Ninh

          Khấn Lần Đầu ngày 02 tháng 02 năm 1942

          Khấn Trọn Đời ngày 02 tháng 02 năm 1948

          Ngân Khánh Khấn Dòng năm 1967

          Kim  Khánh Khấn Dòng năm 1992

          Ngọc Khánh Khấn Dòng năm 2002

          Kỷ Niệm 70 Năm Khấn Dòng 2012

          Kỷ Niệm 75 Năm Khấn Dòng 2017

         

          Đã được Chúa gọi về lúc 20g00

          Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 19 tháng 04 năm 2019

          Tại Nhà Nghỉ Dưỡng Hội Dòng

          Hưởng thọ 95 tuổi  – 77 năm Khấn Dòng.

          Nghi thức Nhập Quan lúc 16g00 Thứ Bảy, ngày 20 tháng 04 năm 2019

Thánh lễ An Táng lúc 06g30 Thứ Hai,

ngày 22 tháng 04 năm 2019  tại Nguyện Đường Hội Dòng

(115 Lê Lợi – Lộc Thanh – TP. Bảo Lộc – Tỉnh Lâm Đồng).

An táng tại nghĩa trang Hội Dòng.

Kính xin Quý Đức Cha, Quý Đan Viện Phụ,

Quý Cha Tổng Đại Diện, Quý Cha Quản Hạt, Quý Cha,

Quý Chị Tổng Phụ Trách, Quý Bề Trên, Quý Tu Sĩ nam nữ và Quý Vị,

thương cầu nguyện cho linh hồn Mẹ MARIA TÊRÊXA của chúng con

sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.    

 

Hội Dòng xin chân thành cảm tạ

Kính Báo

Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông