TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Ông Cố PHÊRÔ NGUYỄN ĐÌNH DƯƠNG

Thân phụ của :

- Lm. Vinh Sơn Nguyễn Đình Thịnh, Gp. Cần Thơ,

- Nữ tu M. Lisa Nguyễn Thị Ngượi, Dòng MTG. Cần Thơ,

- Lm. GB. Nguyễn Chánh Thi, Tu hội Chúa Giêsu, TGP. Saigon,

- Lm. Đaminh Ninh Nguyễn Thông Phán, D. Thánh Gia Long Xuyên,

- Lm. Phaolô Nguyễn Minh Tuấn, Dòng Don Bosco, Gp. Đà Lạt,

đã an nghỉ trong Chúa,

lúc 15 giờ 55, Thứ Tư, ngày 29 tháng 05 năm 2019 ,

tại tư gia, Giáo xứ Long Bình, Kinh G2 Cái Sắn, Vĩnh Thạnh,

Giáo phận Long Xuyên.

Hưởng thọ 94 tuổi.

·         Nghi thức nhập quan tại tư gia,

lúc 06 giờ 00, Thứ Năm, ngày 30 tháng 05 năm 2019

·         Thánh lễ an táng tại nhà thờ Giáo xứ Long Bình, Kinh G2 Cái Sắn,

lúc 09 giờ 00, Thứ Bảy, ngày 01 tháng 06 năm 2019

·         An táng tại nghĩa trang Giáo xứ Long Bình, Kinh G2 Cái Sắn.

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện

cho Ông Cố Phêrô sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 

 

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông