TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý Cha và quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Ông Cố GIOAN MAI CÔNG CHÍNH

Thân Phụ Nữ Tu MARIA MAI NỮ HOÀNG PHONG VƯƠNG,

thuộc Cộng đoàn Ánh Sáng, Hội Dòng MTG. Đà Lạt,  

đã an nghỉ trong Chúa,

lúc 09 giờ 30, Thứ Tư, ngày 26 tháng 06 năm 2019,

tại tư gia, Giáo xứ Lê Bảo Tịnh, Giáo hạt Bảo Lộc, Giáo phận Đà Lạt.

Hưởng thọ 59 tuổi.

 

·         Nghi thức nhập quan tại tư gia,

lúc 07 giờ 00, Thứ Năm, ngày 27 tháng 06 năm 2019.

·         Thánh lễ an táng tại nhà thờ Giáo xứ Lê Bảo Tịnh,

lúc 07 giờ 00, Thứ Bảy, ngày 29 tháng 06 năm 2019.

·         An nghỉ tại nghĩa trang Giáo xứ Lê Bảo Tịnh.

Kính xin quý Cha và quý Cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện

cho Ông Cố Gioan sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông