TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý Cha và quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Bà Cố MARIA ĐOÀN THỊ DÂNG

Thân mẫu  cha Fx, Đào Văn Gia, ICM

thuộc Tu hội Nhập thể-Tận hiến-Truyền giáo, giáo phận Đà Lạt

hiện đang phục vụ tại cộng đoàn ICM – Bảo Lộc

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 17 giờ 45, Chúa Nhật, ngày 30 tháng 6 năm 2019

tại tư gia giáo xứ Bắc Hải, giáo phận Xuân Lộc

Hưởng thọ 95 tuổi.

 

·         Nghi thức nhập quan tại tư gia

lúc 14 giờ 00, Thứ Hai, ngày 01 tháng 7 năm 2019

·         Thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ Bắc Hải

lúc 09 giờ 00, Thứ Năm, ngày 04 tháng 7 năm 2019

·         An táng tại nghĩa trang giáo xứ Bắc Hải

Kính xin quý Cha và quý Cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện

cho Bà Cố Maria sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông