TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý Cha và quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Ông Cố PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN CHUNG

Thân phụ nữ tu Maria Nguyễn Vũ Hồng Dung

thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt

 

  đã an nghỉ trong Chúa

 

lúc 18 giờ 15, Chúa Nhật, ngày 03 tháng 11 năm 2019

tại tư gia thuộc giáo xứ Tân Rai, giáo hạt Bảo Lộc, giáo phận Đà Lạt

Hưởng dương 57 tuổi.

 

·         Nghi thức nhập quan tại tư gia

     lúc 16 giờ 00, Thứ Hai, ngày 04 tháng 11 năm 2019

·         Thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ Tân Rai

lúc 05 giờ 00, Thứ Tư, ngày 06 tháng 11 năm 2019

·         Ạn táng tại nghĩa trang giáo xứ Tân Rai

Kính xin quý Cha và quý Cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện

cho Ông Cố Phanxicô Xaviê sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông