TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý Cha và quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Ông Cố PHÊRÔ CAO TIẾN SỸ

Thân phụ nữ tu Maria Cao Thị Hồng Mến

thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt,

đang phục vụ tại Cộng đoàn giáo xứ Gioan, Lộc Phát, Bảo Lộc

 

  đã an nghỉ trong Chúa

 

lúc 03 giờ 00, Thứ Hai, ngày 02 tháng 12 năm 2019

tại tư gia thuộc giáo họ Vinh Đức, giáo xứ Vinh An, gp. Ban Mê Thuột

Hưởng thọ 77 tuổi.

 

·         Nghi thức nhập quan tại tư gia  

     lúc 08 giờ 00, Thứ Tư, ngày 04 tháng 12 năm 2019

·         Thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo họ Vinh Đức

Lúc 8 giờ 30, Thứ Tư, ngày 04 tháng 12 năm 2019

·         An nghỉ tại đất thánh giáo họ Vinh Đức

 

Kính xin quý Cha và quý Cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện

cho Ông Cố Phêrô sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông