TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý Cha và quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Ông Cố GIUSE NGUYỄN VĂN DŨNG

Thân phụ hai Nữ tu :

Maria Nguyễn Thị Chí Liên

thuộc Hội dòng MTG. Đà Lạt

đang phục vụ tại Cộng đoàn Ánh Sáng

Gx. Hàng Sanh, TGP. Saigon,

Maria Nguyễn Thị Liên Huyền

thuộc Hội dòng MTG. Đà Lạt

đang phục vụ tại Cộng đoàn Đại Lộc

Gx. Đại Lộc, GH. Bảo Lộc,

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 20 giờ 10 phút, Chúa nhật, ngày 29 tháng 12 năm 2019,

tại tư gia, Gx. Thanh Sơn, GH. Gia Kiệm, GP. Xuân Lộc.

Hưởng thọ 89 tuổi.

 

·         Nghi thức nhập quan tại tư gia

lúc 18 giờ 30, Thứ Hai, ngày 30 tháng 12 năm 2019.

·         Thánh lễ an táng tại nhà thờ Gx. Thanh Sơn

lúc 08 giờ 00, Thứ Năm, ngày 02 tháng 01 năm 2020.

·         An táng tại nghĩa trang Gx. Thanh Sơn.

Kính xin quý Cha và quý Cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện

cho Ông Cố Giuse sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 

 

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông