TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý Cha và quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Bà Cố MARIA LÊ THỊ NHỚN

Thân mẫu cha Giuse Nguyễn Viết Liêm

hiện nghỉ dưỡng tại giáo xứ Thạnh Mỹ, giáo hạt Đơn Dương

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 15 giờ 45, Thứ Bẩy, ngày 25 tháng 01  năm 2020

tại tư gia giáo xứ Chánh Tòa, giáo hạt Đà Lạt, giáo phận Đà Lạt

Hưởng thọ 96 tuổi.

 

·         Nghi thức nhập quan tại tư gia

lúc 08 giờ 30, Chúa Nhật, ngày 26 tháng 01 năm 2020

·         Thánh lễ an táng tại nhà thờ Chánh Tòa Đà Lạt

lúc 09 giờ 00, Thứ Ba, ngày 28 tháng 01 năm 2020

·         Hỏa táng và an nghỉ tại Từ đường nhà thờ Chánh Tòa

Kính xin quý Cha và quý Cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện

 

cho Bà Cố Maria sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông