TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý Cha và quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

           Nữ tu AGATA PHẠM THỊ NGỌC TỊNH

                       thuộc Hội Dòng Nữ Đa Minh Rosa Lima,

                       Tu viện Đức Mẹ Lên Trời, Lạc Lâm, Đơn Dương                          

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 04 giờ 00, Thứ Bẩy, ngày 09 tháng 5 năm 2020

tại Tu viện Đức Mẹ Lên Trời, Lạc Lâm, Đơn Dương 

Hưởng thọ 85 tuổi  -  Khấn dòng 60 năm

·         Nghi thức nhập quan tại Tu viện Đức Mẹ Lên Trời, Lạc Lâm

lúc 16 giờ 30, ngày 09 tháng 5 năm 2020

·         Thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ Lạc Lâm               

lúc 05 giờ 00, Thứ Hai, ngày 11 tháng 5 năm 2020.

·         An táng tại nghĩa trang giáo xứ Lạc Lâm

Kính xin quý Cha và quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Nữ tu Agata sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông