TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý Cha và quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Ông Cố TÔMA NGUYỄN NHI

Thân phụ nữ tu Marie Nguyễn Thị Tuyết Hoa

thuộc Hội dòng Thánh Phaolô, Tỉnh Dòng Sàigòn,

hiện phục vụ tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Saigòn

 

 đã an nghỉ trong Chúa,

lúc 14 giờ 10, Thứ Ba, ngày 21 tháng 7 năm 2020,

tại tư gia giáo xứ Phú Sơn, giáo hạt Đức Trọng, giáo phận Đà Lạt

Hưởng thọ 89 tuổi.

 

·      Nghi thức nhập quan tại tư gia   

lúc 09 giờ 00, Thứ Năm, ngày 23 tháng 7 năm 2020,

·      Thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ Phú Sơn

lúc 07 giờ 00, Thứ Sáu, ngày 24 tháng 7 năm 2020

·      An táng tại nghĩa trang giáo xứ Phú Sơn

 

Kính xin quý Cha và quý Cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện

cho Ông Cố Tôma sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông