TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý Cha và quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Cố CATARINA TRẦN THỊ LIÊN

Thân mẫu hai Nữ tu :

TÊRÊSA NGUYỄN THỊ MINH

thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt,

Phụ trách Cộng đoàn Ánh Xuân, Giáo xứ Xuân Kitô,

Giáo hạt Xuân Lộc, Giáo phận Xuân Lộc.

CATARINA NGUYỄN NGỌC HẰNG

thuộc Hội Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ,

Cộng đoàn Thanh Đa, Tổng Giáo phận Saigon.

 

 đã an nghỉ trong Chúa,

lúc 06 giờ 50, Thứ Ba, ngày 28 tháng 07 năm 2020,

tại tư gia, Giáo xứ Phú Lâm, Giáo hạt Phương Lâm, Giáo phận Xuân Lộc.

Hưởng thọ 85 tuổi.

 

·      Nghi thức nhập quan tại tư gia,

lúc 15 giờ 30, Thứ Ba, ngày 28 tháng 7 năm 2020

·      Thánh lễ an táng tại nhà thờ Giáo xứ Phú Lâm

lúc 09 giờ 00, Thứ Bảy, ngày 01 tháng 8 năm 2020

·      An táng tại nghĩa trang Giáo xứ Phú Lâm

 

Kính xin quý Cha và quý Cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện

cho Bà Cố Catarina sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông