TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý Cha và quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Ông Cố GIUSE VƯƠNG VĂN LONG

Thân phụ đan sĩ :

Phaolô Tịnh Vương Ngọc Tĩnh

thuộc Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương

 

 đã an nghỉ trong Chúa,

lúc 19 giờ 35, Thứ Sáu, ngày 28 tháng 08 năm 2020,

tại tư gia thuộc giáo xứ Làng Anh, giáo hạt Cửa Lò, giáo phận Vinh

Hưởng thọ 72 tuổi.

 

·      Nghi thức nhập quan tại tư gia,

lúc 21 giờ 00, Thứ Bẩy, ngày 29 tháng 08 năm 2020

·      Thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ Làng Anh

lúc 15 giờ 00, Chúa Nhật, ngày 30 tháng 8 năm 2020

·      An táng tại nghĩa trang giáo xứ Làng Anh.

 

Kính xin quý Cha và quý Cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện

cho Ông Cố Giuse sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 

 

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông