TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý Cha và quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Ông Cố GIUSE NGUYỄN NGỌC ƯỚC

Thân phụ nữ tu Maria Nguyễn Thị Thanh

                 thuộc Dòng Thánh Phaolô Sàigòn

 

 đã an nghỉ trong Chúa,

lúc 05 giờ 50, Thứ Hai, ngày 05 tháng 10 năm 2020

tại tư gia thuộc giáo xứ Kim Phát, giáo hạt Đức Trong, giáo phận Đà Lạt  

Hưởng thọ 91 tuổi.

 

·      Nghi thức nhập quan tại tư gia

lúc 17 giờ 00, Thứ Hai, ngày 05 tháng 10 năm 2020

·      Thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ Kim Phát

lúc 05 giờ 00, Thứ Tư, ngày 07 tháng 10 năm 2020

·      An táng tại nghĩa trang giáo xứ Kim Phát.

 

Kính xin quý Cha và quý Cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện

cho Ông Cố Giuse sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 

 

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông