TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý Cha và quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Ông Cố GIUSE NGUYỄN KHẮC LÂN

Thân phụ cha Giuse Nguyễn Công Đàm

                 hiện ở Hoa Kỳ

 

 đã an nghỉ trong Chúa,

lúc 23 giờ 55, Thứ Hai, ngày 12 tháng 10 năm 2020

tại tư gia thuộc giáo xứ Tân Thanh, giáo hạt Bảo Lộc, giáo phận Đà Lạt  

Hưởng thọ 103 tuổi.

 

·      Lễ phát tang và Nghi thức nhập quan tại tư gia

lúc 15 giờ 00, Thứ Ba, ngày 13 tháng 10 năm 2020

·      Thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ Tân Thanh

lúc 05 giờ 00, Thứ Năm, ngày 15 tháng 10 năm 2020

·      An táng tại nghĩa trang giáo xứ Tân Thanh.

 

Kính xin quý Cha và quý Cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện

cho Ông Cố Giuse sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 

 

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông