TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý Cha và quý Cộng đoàn.

Tòa Giám Mục vừa được tin :

           Nữ Tu ROSA HOÀNG THỊ MAI

                        thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt      

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 11 giờ 05, Thứ Ba, ngày 16 tháng 03 năm 2021

tại Nhà Nghỉ dường Hội dòng

Hưởng thọ 98 tuổi, với 79 năm khấn dòng.

 

·         Nghi thức nhập quan tại Nhà Nghỉ Dưỡng    

lúc 17 giờ 30, Thứ Ba, ngày 16 tháng 03 năm 2021                                                                      

·         Thánh lễ an táng tại Nguyện Đường Hội Dòng            

lúc 06 giờ 30, Thứ Năm, ngày 18 tháng 03 năm 2021

·         An táng tại nghĩa trang Hội Dòng

 

Kính xin quý Cha và quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Nữ tu Rosa sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông