TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý Cha và quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin:

Bà Cố TÊRÊXA VŨ THỊ QUYỀN

Thân Mẫu Tu sĩ PHÊRÔ NGUYỄN QUỐC VINH,

                 Thuộc Dòng Tên Việt Nam, Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê,

 

 đã an nghỉ trong Chúa,

lúc 16 giờ 00, Thứ Ba, ngày 06 tháng 04 năm 2021,

tại tư gia, Giáo xứ Hòa Phát, Giáo hạt Bảo Lộc.

Hưởng thọ 77 tuổi.

 

·      Nghi thức nhập quan tại tư gia,

lúc 18 giờ 30, Thứ Tư, ngày 07 tháng 04 năm 2021.

·      Thánh lễ an táng tại nhà thờ Giáo xứ Hòa Phát,

lúc 04 giờ 45, Thứ Sáu, ngày 09 tháng 04 năm 2021.

·      An táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Hòa Phát.

 

Kính xin quý Cha và quý Cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện

cho Bà Cố Têrêxa sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông