TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý Cha và quý Cộng đoàn.

Tòa Giám Mục vừa được tin :

           Nữ tu ANNA MARIA TRẦN THỊ NHIỆM

                        thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt    

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 03 giờ 10, Thứ Sáu, ngày 03 tháng 9 năm 2021

tại Nhà Nghỉ Dưỡng Hội Dòng, xã Lộc Thanh, Tp. Bảo Lộc

Hưởng thọ 99 tuổi, 74 năm khấn dòng.

 

·         Nghi thức nhập quan tại Nhà Nghỉ Dưỡng Hội Dòng

lúc 16 giờ 30, Thứ Sáu, ngày 03 tháng 9 năm 2021

·         Thánh lễ an táng tại nguyện đường Nhà Nghỉ Dưỡng

lúc 5 giờ 30, Thứ Bẩy, ngày 04 tháng 9 năm 2021

·         An táng tại nghĩa trang Hội Dòng

 

Kính xin quý Cha và quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Nữ tu Anna Maria sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông