TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý Cha và quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin:

Ông Cố PHÊRÔ TRẦN HUỆ

Thân phụ nữ tu Maria Goretti Trần Linh Uyên

thuộc Hội Dòng Thánh Phaolô, Tỉnh Dòng Sài Gòn

 

 đã an nghỉ trong Chúa

lúc 21 giờ 05, Chúa Nhật, ngày 05 tháng 9 năm 2021

tại tư gia thuộc giáo xứ Thánh mẫu, giáo hạt Đà Lạt, Gp. Đà Lạt.

Hưởng thọ 78 tuổi.

 

·      Nghi thức nhập quan tại tư gia

lúc 19 giờ 30, Thứ hai, ngày 06 tháng 9 năm 2021

·      Thánh lễ an táng tại nhà thờ Thánh Mẫu

Lúc 07 giờ 00, Thứ Tư, ngày 08 tháng 9 năm 2021

·      An táng tại nghĩa trang giáo xứ Thánh Mẫu, Đà Lạt

 

Kính xin quý Cha và quý Cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện

cho Ông Cố Phêrô sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 

 

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông