GIÁO XỨ THIỆN LỘC

    Giáo Phận Đà Lạt

 

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh,

Giáo xứ Thiện Lộc, Huyết tộc và Linh tông kính báo :

Linh mục ANTÔN LÊ NGỌC TỈNH

đã an nghỉ trong Chúa, Chúa Nhật, ngày 26 tháng 10 năm 2021

tại tư gia, giáo xứ Thiện Lộc, Bảo Lộc, Lâm Đồng

hưởng thọ 71 tuổi, 17 năm linh mục.

 Cha Antôn

·        Sinh ngày : 20/8/1950

·        Tại Đồng Ninh, Đông Sơn, Thanh Hóa

·        1955 : Gia đình sinh sống tại giáo xứ Tân Thanh, Bảo Lộc, Lâm Đồng

·        1967 : Gia nhập Tu Hội Nhà Cha

·        1988 : Gia nhập Hội Thừa Sai Việt Nam

·        24/02/2004 : Chịu chức linh mục

·        2005 : Chính xứ Gò Mây

·        2012 : Quản lý nhà hưu Hội Thừa Sai Việt Nam

·        2015 : Nghỉ hưu tại Hội Thừa Sai Việt Nam

·        Được Chúa gọi về : 26/9/2021  

-      Nghi thức nhập quan tại tư gia, giáo xứ Thiện Lộc,

     lúc 09 giờ 00, Thứ Hai, ngày 27 tháng 9 năm 2021.

-      Thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ Thiện Lộc

     lúc 05 giờ 00, Thứ Ba, ngày 28 tháng 9 năm 2021

-      An táng tại nghĩa trang linh mục giáo phận Đà Lạt

 

Kính xin quý Cha và quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Cha Antôn sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Giáo xứ và Gia đình

   đồng kính báo


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông