TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý Cha và quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin:

Bà Cố TÊRÊSA ĐINH THỊ TẤN

Thân mẫu nữ tu :

- Maria Nguyễn Thị Dâng, Dòng Thừa Sai Đức Mẹ Trinh Vương

- Maria Nguyễn Thị Soi, Tu hội Nô Tỳ Thiên Chúa

 

  đã an nghỉ trong Chúa

lúc 11 giờ 40, Thứ Hai, ngày 27 tháng 9 năm 2021

tại tư gia giáo xứ Tân Thanh, giáo hạt Bảo Lộc, giáo phận Đà Lạt.

Hưởng thọ 97 tuổi.

 

·      Nghi thức nhập quan tại tư gia

lúc 07 giờ 00, Thứ Ba, ngày 28 tháng 9 năm 2021

·      Thánh lễ an táng tại tư gia

lúc 05 giờ 00, Thứ Tư, ngày 29 tháng 9 năm 2021

·      An táng tại nghĩa trang giáo xứ Tân Thanh.

 

Kính xin quý Cha và quý Cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện

cho Bà Cố Têrêsa sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 

 

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông